DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF 1. ÜNİTE ALLAH İNANCI ÜNİTE ÖZETİ

Konu anlatımı, ders notları, testler, özetler

5.1. Allah Vardır ve Birdir

Allah vardır ve birdir. O eşi ve benzeri olmayandır. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır. Evrendeki, güneş sistemindeki, dünyadaki, doğadaki, insan vücudundaki, canlılar arasındaki uyum ve düzen, Allah'ın varlığının delillerinden birisidir. Allah'ın varlığı ve birliği inancına "tevhit inancı" denir. Tevhit inancı ise Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde özetlenmiştir.

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu..." (Enbiya suresi, 22. ayet)

Allah Yaratandır

Allah her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır. Bu yaratma iki türlüdür. Birincisi yoktan var etmek olan yaratmadır. Örneğin Allah evreni yoktan var etmiştir. Yaratmanın diğer biçimi ise var olandan başka bir şey yaratmaktır. Örneğin gökler ve yer bitişik iken ayrılmış, yeryüzü canlıların yaşaması için uygun bir hale getirilmiştir. Allah'ın yaratması süreklidir.

Esmaül Hüsna'dan "Hâlık" ismi her şeyi yaratan, "Bedî" ismi bir şeyi örneği olmadan yaratan, "Bârî" ismi ise örneği olmadan varlıkları icat eden demektir. Yüce Allah'ın subutî sıfatlarından "Tekvin" de yaratmak, yoktan var etmek anlamlarına gelir.

Allah Rahman ve Rahimdir

"Rahman" ve "Rahim", Allahü Teala'nın Esmaül Hüsna'sındandır. Yani 99 güzel isminden iki isimdir. Rahman, Müslüman olsun ya da olmasın dünyada yaşayan bütün yaratılmışlara rızık veren, onları sayısız nimetler ile donatan demektir. Rahim ise ahirette sadece Müslümanlara merhamet eden demektir. www.huseyinarasli.com

Allah'ın Semi, Basar, İlim, Kudret Sıfatları

Semi': "İşitmek, duymak" demektir. Yüce Allah her şeyi işitir. O'nun işitmesi yaratılmışların işitmesi gibi sınırlı ve eksik değildir. O, gizli ve açık söylenenlerin hepsini aracısız olarak işitir.

Basar: "Görmek" demektir. Yüce Allah her şeyi görür. Hiçbir şey O'nun görmesinden gizli kalmaz. İnsanların ve diğer canlıların görmesi ise sınırlı ve eksiktir.

İlim: "Bilmek" demektir. Allah'ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur ve her şeyi kuşatmıştır. Evrende hiçbir olay O'nun bilgisi dışında gerçekleşmez. O'nun bilgisi ve izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Yaratılmışların bilgisi ise sınırlıır.

Kudret: "Güç, kuvvet" demektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. O'nun gücü sonsuz ve sınırsızdır.

Dua

Dua; İsteklerimizi Allah'a iletmektir, sevinç ve üzüntülerimizi Allah ile paylaşmaktır, Allah'tan yardım dilemektir. Dua, insanın içinden geldiği gibi ve istediği zaman edilebilir. Önemli olan samimi olmaktır. Diğer insanlar ve canlılar için de dua edilmelidir.

Niçin ve Nasıl Dua Edilir?

» Allah'ın bizlere verdiği sayısız nimetlere şükretmek için

» Allah'ın "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim" (Mü'min suresi, 60. ayet) emrine uymak için

» Sevap kazanmak ve Allah katındaki derecemizi artırmak için

 

» Allah'a sığınarak moral kazanmak, üzüntülerimizi gidermek için

» Hatalarımızı, günahlarımız affettirmek için

» Hastalıklardan, belalardan, kazalardan, tehlikelerden korunmak için

» Dünyada ve ahirette mutlu olmak için

» Yakınlarımızın, ülkemizin, insanlığın iyiliği için

Dua, insanın içinden geldiği gibi ve istediği zaman edilebilir. Önemli olan samimi olmaktır. Diğer insanlar ve canlılar için de dua edilmelidir. Dua ederken Allahü Teala'nın güzel isimleri kullanılırsa daha sevap olur. Örneğin; Ey yüce Allah'ım, ey merhameti bol olan Allah'ım. Bir de dua etmeden önce gerçekleşmesini istediğimiz iş veya olay için elimizden geleni yapmalı, ondan sonra Allah'a yalvarmalıyız. Örneğin; hiç ders çalışmadan başarılı olmayı istemek doğru bir davranış değildir.

Hz. İbrahim (a.s.)

• Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. Kendisine "Allah'ın dostu" anlamında Halilullah lakabı verilmiştir.

• Yüce Allah Hz. İbrahim'e 10 sayfalık bir kitap (suhuf) gönderdi.

• Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim hanif (Hakka bağlanmış, Allah'a inanmış) bir Müslüman olarak nitelenir.

• Hz. İbrahim; Irak ve çevresi, Urfa, Harran, Filistin, Ken’andiyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamış ve bu bölgelerdeki insanları bir ve tek olan Allah’a inanmaya çağırmıştır.

• O, tevhid inancını halkına tebliğ ederken yaşadığı ülkenin kralı olan Nemrud tarafından ateşe atıldı.

• Tam o esnada Yüce Allah ateşe "Ey ateş, İbrahim için serin ol!" diye emretti. Ateşin yakma özelliği ortadan kalktı ve Hz. İbrahim'e hiçbir zarar gelmedi.

• Hz. İbrahim, oğlu İsmail (a.s.) ile birlikte Kâbe'yi inşa etti. Kâbe'nin günümüzdeki şekli Hz. İbrahim döneminden kalmadır.

• Hz. İbrahim’in soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir.

• Hz. İbrahim’in oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak Allah tarafından peygamber olarak seçilmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) de Hz. İsmail’in soyundan gelmektedir.

İhlas Suresi

Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas suresi, Peygamberliğin Mekke döneminde indirilmiş olup 4 ayetten oluşur. İhlas, samimi olmak, Allah'ın dinine içtenlikle (gönülden) bağlanmak demektir. İhlas suresi tevhid inancının en özlü ifadesidir. Tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvellâhü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 

"De ki: O Allah'tır, bir tektir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."

Yorumlarınız (3)

MUSTAFA ERDEM OKKALI
MUSTAFA ERDEM OKKALI
Üye - 12.12.2022 21:42

mükemmel

NAİM TALHA AKBAŞ
NAİM TALHA AKBAŞ
Misafir - 04.01.2023 19:12

çok güzel teşekkürler

mete çakır
mete çakır
Misafir - 27.12.2023 20:35

çok güzel olmuş kim yaptıysa eline koluna şağlık

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın

Yorum Yap
  • Ortaokul
  • 5.Sınıf
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Allah İnancı
  • 5. SINIF 1. ÜNİTE ALLAH İNANCI ÜNİTE ÖZETİ
Whatsapp İletişim Hattı